Issue- & stakeholderanalyses

Issue-analyse

Issues zijn maatschappelijke kwesties waarover uiteenlopende opvattingen bestaan. Er spelen tegenstrijdige belangen. Issues doorlopen een aantal fases. Hoe vroeger je erbij bent, des te groter de kans dat je organisatie effectief gebruik maken kan van de dynamiek van het publiek debat.

WKPA heeft ruime ervaring met technieken. In issue maps worden organisatiebelang en maatschappelijk belang tegen elkaar afgezet. Dit helpt organisaties bij het stellen van prioriteiten. In scenariostudies helpt WKPA organisaties vooruit te denken bij het maken van strategische keuzes.

Wallaart & Kusse Public Affairs

Stakeholderonderzoek

Organisaties begeven zich in een speelveld met uiteenlopende belanghebbenden – vaak veel meer dan ze op de radar hebben. WKPA helpt ze beter in beeld te krijgen. Standpunten kun je beïnvloeden, belangen niet. WKPA maakt een onderscheid en helpt organisaties zo overeenkomstige belangen te ontdekken.

We spreken ons uitgebreide netwerk in politiek, bestuur, bedrijfsleven, de wereld van ngo’s, wetenschap en journalistiek aan om verschillende perspectieven te krijgen op je organisatie, haar rol en de beoogde strategie.