Raad van Advies

Wallaart & Kusse hecht aan externe feedback en heeft daarom een Raad van Advies. Deze Raad adviseert Wallaart & Kusse gevraagd en ongevraagd over de strategie van het bedrijf, in het bijzonder over integriteitsvraagstukken. De leden van de Raad van Advies hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van public affairs, communicatie, politiek en ondernemen. Het lidmaatschap is onbezoldigd. Lees hier ons reglement Raad van Advies.

ferdi

Ferdi de Lange

Ferdi de Lange (1980) heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is de afgelopen jaren werkzaam geweest voor de VVD, het Interprovinciaal Overleg en EY (voorheen Ernst & Young). Sinds april 2017 is Ferdi partner bij Chasse Executive Search te Den Haag. Chasse is gespecialiseerd in het vervullen van bestuurs- en directieposities, toezichthoudende en seniormanagementrollen. Chasse richt zich op vaste en interim-posities in de zakelijke en financiële dienstverlening en in de publieke sector waaronder zorg, onderwijs, woningcorporaties en ZBO’s (zelfstandig bestuursorganen).

Waarom Ferdi lid is van de Raad van Advies:
Waarom Ferdi lid is van de Raad van Advies:
'De dynamiek van politiek, bestuur en bedrijfsleven en de rol van mensen daarbij houdt mij zowel in mijn werk als tijdens mijn vrije tijd bezig. De nadruk die WKPA legt op die dynamiek en het centraal stellen van de relevantie van organisaties binnen de (informatie)samenleving, maar vooral de mensen van WKPA maken dat ik met plezier en overtuiging lid ben van de Raad van Advies.'
robbert

Robbert Hijdra

Robbert Hijdra (1951) heeft gestudeerd aan de Wageningen University & Research (WUR) en is afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur met als specialisaties Landinrichting en Natuurontwikkeling. Hij was eerst wetenschappelijke onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en vervolgens werkte hij als accountmanager in de IT sector bij WANG Labs. Eind jaren 80 maakte hij de overstap naar de natuurbescherming, eerst als PA pro bij het Zuid-Hollands Landschap, later bij Natuurmonumenten.

Hij zette de PA afdeling bij Natuurmonumenten op en ontwikkelde strategieën voor vele natuurthema’s zoals de Ecologische Hoofdstructuur, Nationale Landschappen en Waddenzee. Hij was in de jaren 90 de eerste op natuur- en landschapsbeleid gespecialiseerde lobbyist in Den Haag. Sinds 2017 is Hijdra gepensioneerd en bestuurslid bij Das & Boom en de vereniging Nederlands Cultuur Landschap. Tevens adviseert hij NGO’s over PA strategieën en is hij dagvoorzitter.

Waarom Robbert lid is van de Raad van Advies:
Waarom Robbert lid is van de Raad van Advies:

'Ik heb met Wallaart en Kusse intensief samengewerkt bij Natuurmonumenten. Met hen ontwikkelde ik strategieën om mensen met een groen hart meer te betrekken bij de PA agenda van Natuurmonumenten. Ik zie dat zij deze ervaring en inzichten nu gebruiken bij WKPA. PA gaat naast bestuurlijke beïnvloeding vaak over publieke opinie en maatschappelijk draagvlak. Die brede aanpak van de PA spreekt mij zeer aan. Ook hun initiatief tot de stichting Lobby Lokaal laat zien dat zij het belang van burgers en de publiek zaak in hun hart dragen. Daarom ben ik met plezier toegetreden tot de RvA.'