Tino Wallaart
Wallaart Kusse Public Affairs

Aan:  De burgemeester van Amsterdam
Jozias van Aartsen
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Verzoek om toevoeging tot de verzendlijst van de zogenaamde dagmail.

Amsterdam, 28 december 2017

Geachte heer Van Aartsen,

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw bereidheid om het burgemeesterschap waar te nemen in onze mooie stad. Ik heb er alle vertrouwen in dat u deze klus op voortreffelijke wijze zult klaren.

Als ondernemer (ik ben mede-eigenaar van een public affairs bureau op IJburg) heb ik regelmatig te maken met de besluitvorming en regelgeving van de gemeente Amsterdam. Opdrachtgevers verlangen een snelle en adequate analyse van nieuwe beleidsvoornemens en beslissingen van uw College van B en W.

Tot mijn grote spijt is dit vaak een lastige klus. Brieven van het College aan de Raad worden immers pas een week voor behandeling in de commissie bekendgemaakt via de website amsterdam.nl. Het komt daardoor regelmatig voor dat een bericht al de media bereikt heeft, maar dat het onderliggende (raads-) stuk niet beschikbaar is. Als voorbeeld kan ik de berichtgeving van heden noemen, over de eerste resultaten van de meldplicht vakantieverhuur. Ik heb heel wat telefonades moeten plegen voordat ik de brief van wethouder Ivens aan de Raad – nota bene openbare informatie – tot mijn beschikking had en een eigen beoordeling kon maken van de onderliggende gegevens.

Bij de Rijksoverheid is het gebruikelijk dat brieven aan de Kamer meteen na verzending gepubliceerd worden op rijksoverheid.nl en op tweedekamer.nl. Ik wil de gemeente Amsterdam adviseren om een voorbeeld te nemen aan deze werkwijze. Ons bureau staat voor een open en transparante overheid, opdat iedereen zijn of haar belang onder de aandacht van beleidsmakers kan brengen – ongeacht financiële armslag, beschikbare mankracht of connecties.

Zolang dat niet gerealiseerd is, wil ik u een technisch makkelijker uitvoerbare suggestie doen. Stel burgers in staat zich te abonneren op de zogenaamde dagmail, die dagelijks naar de leden van de gemeenteraad gaat.

Ik heb enkele maanden geleden bij de griffie verzocht om aan de verzendlijst toegevoegd te worden. Helaas kreeg ik toen te horen dat dit niet de bedoeling was aangezien de dagmail slechts voor raadsleden was. Toen ik vandaag telefonisch contact met de gemeente had, liet de griffier zich ontvallen dat journalisten echter eveneens de dagmail toegestuurd krijgen.

Dit overziend kan ik mij geen goed argument meer voorstellen op basis waarvan ik als burger niet op de verzendlijst geplaatst zou mogen worden. Langs deze weg daarom een vriendelijk verzoek mijn emailadres wallaart@wkpa.nl toe te voegen aan de lijst. Maar ik hoop uiteraard dat u het initiatief neemt om structureel en systematisch meer transparantie te betrachten rond officiële brieven van het College.

Alvast veel dank voor de service. Veel succes met de vervulling van uw ambt en wellicht komen we elkaar de komende tijd nog te spreken.

Hoogachtend,

Tino Wallaart