Door Pieter Veldhuizen

“De beste campagnes komen voort uit persoonlijk drijfveren, daar ben ik van overtuigd: een sterk gevoel dat iets beter moet of anders moet. Soms gekoppeld aan een flinke portie ergernis. Dat was ook zeker van toepassing op mijn initiatief.” Aan het woord is Mark Thiessen, eigenaar van campagnebureau Meute. Recent startte hij een petitie voor het verplicht vaccineren van kinderen op kinderdagverblijven. Met succes: in korte tijd wist hij meer dan 31.000 handtekeningen te verzamelen.

Mark: “ik speelde al een tijde met de gedachte om iets met dit onderwerp te gaan doen. Als vader van een zoontje van acht maanden, die regelmatig naar de kinderopvang gaat, verbaasde ik mij over de huidige discussie rondom vaccineren. Er wordt zó veel onzin het publiek debat in geslingerd. Met als gevolg een dalende vaccinatiegraad en een toenemend gevaar voor kleine kinderen.”

Hij legt uit dat hij verbaasd is over het podium dat anti-vaxxers wordt geboden. Hij maakt zich zorgen dat een onderwerp waar artsen en wetenschappers het over eens zijn, ineens wordt omgevormd tot een debat waar mensen zonder medische achtergrond hun mening tegenover die van experts mogen zetten: “Er is onevenredig veel aandacht voor een hele kleine groep mensen. Het debat wordt gekaapt door deze groep, terwijl de meeste mensen inenten de normaalste zaak van de wereld vinden. Die mensen wilde ik een stem geven!”

In de zomer van 2018 kreeg dit onderwerp veel aandacht bij politiek en media, onder andere na een actie van een groep artsen onder de hashtag #ikvaccineer.. Mark greep het moment aan om zijn initiatief te lanceren.

Hoe zijn petitie vervolgens tractie kreeg? “Handwerk”, benadrukt Mark. “Via social media heb ik gewoon mijn netwerk geactiveerd. Heb veel mensen direct benaderd via Twitter en Facebook en gevraagd of ze berichten wilde delen, of er een persoonlijke noot aan konden toevoegen. Met succes!”

Terugkijkend op een paar bewogen dagen, met bijbehorende media-aandacht, ziet Mark het als een “cocktail van gebeurtenissen, in combinatie met echte zorgen van mensen” die het issue vaccinatie uiteindelijk een push gaven. “Het speelde natuurlijk al veel langer, ik heb gewoon gebruik gemaakt van het moment.”

En de volgende stap? Mark geeft aan dat hij de petitie wil aanbieden aan Kamerleden die het vaccineren op kinderopvangcentra verplicht willen maken. Hij wil laten zien dat het in Nederland de normaalste zaak van de wereld is om je kind in te enten en dat het overgrote merendeel van de ouders dit ook gewoon doet.

Kan iedereen tot slot een vergelijkbaar initiatief starten? “Ja”, zegt Mark: “Je moet het gewoon doen. Zet je ergernis om in actie. Uiteindelijk moet je zelf verandering afdwingen, breng de meute in beweging!”