Welkom bij de issue-test

Informatie is met één druk op de knop beschikbaar. Iedereen kan gegevens eenvoudig verspreiden. Politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties opereren onder een glazen stolp.

Dit heeft gevolgen voor de public affairs-strategie van organisaties. Doelgericht achter de schermen lobbyen is minder effectief en onwenselijk. Organisaties moeten voortdurend schakelen tussen beleidswereld, het politieke spel op verschillende niveaus en actualiteiten in de (sociale) media.

WKPA gelooft dat organisaties deze ontwikkelingen in hun voordeel kunnen gebruiken. Daarbij stelt WKPA de relevantie van organisaties centraal. Een goede positie in het publiek debat zorgt voor een gunstig klimaat waarbinnen beleidsmakers wenselijke besluiten nemen.

Is uw organisatie in tune met de samenleving? Deze test kan helpen. Hij bestaat uit zes vragen. Deze vragen gaan over een issue dat u zelf bepaalt.

Na afloop ontvangt u de uitslag in uw e-mail. Hoe belangrijk is het issue voor de strategie van uw organisatie? En welke vervolgstappen zijn raadzaam?

Wat is een issue?

Een issue is een onderwerp van (vaak verhit) publiek debat.

  • Issues worden gevoed door groeperingen met uiteenlopende belangen. Zij verschillen van mening en strijden om de overhand in het publiek debat.
  • Issues doorlopen een aantal vaste fases.
  • Issues hebben (mogelijk) gevolgen voor organisaties en hun strategie.

Wat is een issue niet?

Een issue is niet altijd een crisis. Over een crisis leven zelden uiteenlopende opvattingen in het publieke debat. Een slecht gemanaged issue kan wel een crisis worden.

Een onderwerp is nog geen issue. ‘De zorg’ is bijvoorbeeld geen issue. Wel: de betaalbaarheid van de zorg. ‘Het onderwijs’ is geen issue. Wel: de invloed van de Citotoets op het schooladvies.

Tip: om te checken of iets een issue is, formuleer je het als een vraag. Geven verschillende groeperingen uiteenlopende antwoorden? Dan heb je een issue te pakken. Bijvoorbeeld: hoe houden we de zorg betaalbaar? Of: moet de Citotoets het schooladvies bepalen?

Aan het begin van de test vragen wij uw naam en e-mailadres. U ontvangt dan direct na afloop uw uitslag en een uitnodiging om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Na deelname worden uw persoonlijke gegevens verwijderd en we verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

 

Meer lezen?