Door Pieter Veldhuizen
Foto: Mechteld Jansen

Jo-Annes de Bat is Gedeputeerde en 1ewaarnemend Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. De CDA’er is onder andere verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Financiën. Wij vroegen hem naar de staat van de Zeeuwse lobby.

De Bat geeft gelijk aan dat er weinig professionele lobbyisten actief zijn in het Zeeuwse: “ik spreek regelmatig mensen van partijen als ZLTO of VNO-NCW Zeeland, dat zijn wel belangenbehartigers maar vaak mensen die ook andere taken hebben. Ook op ambtelijk niveau is er veel contact.” De Gedeputeerde vertelt dat de lijnen kort zijn in Zeeland: “er wordt hier goed samengewerkt door diverse organisaties. We organiseren als provincie vaak beleidsbijeenkomsten, en binnen diverse netwerken en commissies zoals de Economic Boardweten mensen elkaar goed te vinden.” Het bedrijfsleven wordt dus actief betrokken, zo ook bij het opstellen van een gemeenschappelijke agenda, of de Commissie Balkenendedie onderzoek deed naar de werkgelegenheid en economische structuurversterking van Zeeland.

“Je komt elkaar gewoon vaak tegen, mensen die zich expliciet lobbyist noemen voor een organisatie hier in Zeeland ben ik nog niet tegengekomen. Daarentegen is een goede en professionele lobby wel belangrijk, wij doen dat als provincie bijvoorbeeld richting Den Haag of Brussel! Dat staat toch verder af van Zeeland en dat vereist een andere benadering”, aldus de Bat.

In Zeeland helpt een directe benadering. “Mensen moeten gewoon aangeven wat ze willen, dat werkt het beste in onze provincie. Draai niet om de zaak heen, maar maak duidelijk wat je wil.” Als tip geeft de Bat nog mee dat het wenselijk is om op tijd te beginnen als bijvoorbeeld verkiezingsprogramma’s worden opgesteld, zoals nu het geval is richting de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019. “Breng je boodschap vooral over, organiseer debatten, breng mensen bij elkaar. Let op je timing en hoe je de boodschap verpakt.”

En voor mensen die iets willen van de Bat: zijn nummer staat, zeer transparant, online op zijn Twitter account en op de GS-pagina van de provincie. “Laat ze gewoon bellen!”, besluit de gedeputeerde.

Myrthe Kusse. Foto: Jeroen Savelkouls