Wie wil lobbyen op provinciaal niveau, kan vanaf vandaag gebruik maken van het boekje ‘Provinciale Praatjes. Over lobbyen en de provincie’. Dit boekje is een initiatief van Wallaart en Kusse Public Affairs en is bedoeld voor iedereen die zich wil laten horen in de provincie. Want na de Provinciale Statenverkiezingen zijn er tal van nieuwe Statenleden die staan te popelen om input van buitenaf.

Onder meer Commissaris van de Koning Han Polman, oud-gedeputeerde Mark Verheijen en Monique Schumans, lobbyist van Gelderland en Overijssel vertellen over hun rol in de provincie. Ook lichten zij het belang van lobbyisten toe en geven zij tips voor een provinciale lobby. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als ‘hoe werkt de provincie?’ en ‘hoe ziet de begrotingscyclus van de provincie eruit?’.

Iedereen moet invloed uit kunnen oefenen op zijn of haar omgeving. En de provincie neemt veel beslissingen over deze omgeving. Toch weten mensen de weg naar de provincie maar zelden te vinden. Zonde, want Statenleden horen graag wat er in hun provincie leeft. Dit blijkt uit onderzoek van Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation naar de ervaring van Statenleden met informatievoorziening en belangenbehartiging.

Lobbykantoor Wallaart & Kusse Public Affairs hoopt burgers en organisaties met dit boekje te enthousiasmeren om te lobbyen bij de provincie. Politici en bestuurders kunnen namelijk de beste besluiten nemen als iedereen in staat is om zijn belangen te behartigen.

Vanaf woensdag 20 maart kunt u het boekje gratis downloaden of bestellen voor 10 euro vanaf de website van Wallaart & Kusse Public Affairs: https://wkpa.nl/provincies/ 

Foto: Truus van Gog