9 maart 2021, Iris Koster

Fabian van Hal, student strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is de nummer drie op de kandidatenlijst van Splinter. Splinter is één van de 37 partijen die op 17 maart strijdt voor een plek in de Tweede Kamer. De verkiezingsdag is een dag waar ze naar uitkijken, Splinter kan volgens Fabian een cruciale bijdrage leveren in Den Haag. WKPA sprak met Fabian over de verkiezingskansen van de partij, zijn visie op lobbyisten en zijn politieke toekomst. 

Je bent eerst lid geweest van de PvdA, wat heeft ervoor gezorgd dat je actief bent geworden bij Splinter? 

Er zijn overeenkomsten tussen de PvdA en Splinter, zo vind ik het belangrijk dat er een sociaal vangnet is en een minimumloon en dat huisjesmelkers worden ingeperkt. Waar de partijen vooral van visie verschillen is het Nederlands integratie- en immigratiebeleid. Splinter vindt dat vluchtelingen welkom zijn, maar dat kinderen verplicht naar school moeten,taaleisen omhoog moeten en migranten moeten worden gespreid over het land.  Dit standpunt verschilt van de PvdA en andere linkse partijen en was een van de redenen waarom ik bij Splinter aansloot.

Op welke punt onderscheidt Splinter zich verder van andere partijen? 

Splinter is tegen fractiediscipline. Soms zijn er onderwerpen, bijvoorbeeld de coronacrisis, die onverwachts belangrijk worden. Deze thema’s staan niet in verkiezingsprogramma’s en daar moeten partijen dus nog een mening over vormen. De achterban van partijen kan verdeeld zijn over dit onderwerp. Bij onze partij mag er over dit soort onderwerpen dan verdeeld gestemd worden, kamerleden hoeven niet de fractie te volgen. Naar mijn mening kennen andere Nederlandse partijen wel een grote fractiediscipline. 

Splinter is een kleine en nieuwe partij, die een plek wil in de Tweede Kamer. Hoe schat je de kansen in dat jullie een zetel winnen deze verkiezingen? 

Het wordt een uitdaging! We zijn een centrumlinkse partij, die het vertrouwen van de oorspronkelijke PvdA-stemmer wil winnen. Splinter brengt voor hen een nieuw geluid in de politiek door te focussen op het integratie- en immigratiebeleid. Ons programma verschilt van andere politieke partijen, dus ik sluit het niet uit dat we voldoende stemmen halen. Wanneer we één zetel binnenhalen, zou dit al heel mooi zijn. Met weinig zetels kan een partij al veel voor elkaar krijgen in Den Haag. Zo heeft ons Kamerlid Femke van Kooten-Arissen via een motie de zorgbonus binnengehaald. Alle andere kamerleden steunden haar voorstel om elke zorgmedewerker, die werkte in corona-omstandigheden, een bonus van duizend euro te geven.    

Als kleine partij kan het lastig zijn om je stem te laten horen in de politiek. Op welke manier wil Splinter een bijdrage leveren aan de Kamer? 

Onze partij is opgebouwd uit experts en elk kamerlid focust zich op een eigen vakgebied. Zo vind ik onderwijs heel belangrijk, omdat ik een student ben. Daarnaast is Splinter heel groen en willen we de doelstellingen onder het Parijsakkoord halen. We willen onze stem in de Kamer laten horen door moties en amendementen in te dienen en debatten aan te vragen.

Hoe proberen jullie de belangen van jullie leden te representeren in jullie partijprogramma? 

Splinter heeft een online platform, waarin wekelijks de moties en de stemmingen op worden gedeeld. Leden van Splinter kunnen vertellen wat ze van een bepaalde motie vinden. Onze kamerleden en partij kunnen deze input gebruiken en proberen zo de leden te vertegenwoordigen.

Jullie vinden het dus belangrijk dat jullie leden input kunnen leveren. Hoe gaan jullie om met de input van lobbyisten? 

Er zijn mensen die met onze kandidaat-kamerleden in gesprek willen over een bepaald onderwerp. Splinter gaat binnenkort bijvoorbeeld in gesprek met ‘Stichting Stop Straatintimidatie’. Zelf vind ik het leuk om input van deze organisatie te ontvangen omdat het aansluit bij mijn eigen studie strafrecht. De visie van deze organisatie kunnen we misschien verwerken in ons partijprogramma. Ik zie lobby als iets positiefs, omdat wij een kleine fractie zijn kunnen we niet van alles iets weten. Lobbygroepen kunnen problemen in kaart brengen en ons hiervan op de hoogte brengen. Wel vinden we het belangrijk dat partijen openbaar en transparant zijn over welke belangen er spelen. Uiteindelijk representeert de partij het volk, niet lobbygroepen. 

In jullie partijprogramma lezen we ook terug hoe Splinter transparantie van lobby wil bevorderen. Iets anders dat opviel is dat Splinter de stemgerechtigde leeftijd wil verlagen naar zestien jaar. Wat vind je ervan dat er weinig jonge mensen in de politiek zitten? 

Voor mij heeft dit twee kanten. Aan de ene kant is het jammer, omdat iedereen vertegenwoordigd zou moeten worden. Ik denk dat jongere politici andere problemen aankaarten dan oudere politici. Een voorbeeld daarvan is dat ik als student te maken heb met het leenstelsel, ik heb ervaring met hoe ingewikkeld dit is en zou dit daarom graag willen veranderen.  Zo heeft elke leeftijdsgroep relevante kennis en ervaringen voor de Tweede Kamer. 

Aan de andere kant is het voor jongeren lastiger om volksvertegenwoordiger te worden, omdat ze vaak nog weinig politieke ervaring hebben. Bovendien worden problemen onder studenten en jongeren op dit moment ook al besproken, zo staan het leenstelsel en de GGZ jeugdzorg op de politieke agenda in Den Haag. Jongere mensen in de politiek zijn dus niet broodnodig, maar het zou de representativiteit en legitimiteit van de Tweede Kamer wel vergroten.

Wat zijn je plannen als het niet lukt om in de Kamer terecht te komen, blijf je politiek betrokken? 

Ja, ik verwacht wel politiek betrokken te blijven, ik ontkom er niet aan! Eerst wilde ik niet deelnemen aan een fractie, maar ik werd er toch toe aangetrokken. Nu schrijf ik politieke opiniestukken en werk ik als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Dit wil ik blijven doen en daarnaast moet ik nog mijn Master afmaken. Daarna zal ik waarschijnlijk een baan zoeken in de politiek, maar ik weet niet op welke manier. Ik heb in elk geval genoeg plannen voor de toekomst!