Public affairs-advies & ondersteuning

Public affairs-advies

Kennis en contacten zijn de belangrijkste wapens voor succesvolle beïnvloeding van beleidsmakers. Zeker voor kleine organisaties is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien: met informatie en relaties alleen redden organisaties het niet. Om daadwerkelijk effectief te zijn is een public affairs-plan nodig dat inspeelt op de belangen van andere partijen.

Daarbij moeten diverse speelvelden bediend worden. Van Brussel via Den Haag naar provincies, gemeenten en waterschappen. WKPA laat organisaties the matrix zien. Zo kunnen ze bepalen wat ze moeten doen – en vooral ook wat ze niet moeten doen.

wkpa-mara
wkpa-kantoor

Public affairs-ondersteuning

Lobbyen is het spel van het strategisch uitwisselen van informatie. Daarbij komt het aan op trefzekere, tijdige, goed vormgegeven informatie. WKPA lobbyt niet zelf. We vinden dat organisaties hun eigen boodschap veel geloofwaardiger kunnen overbrengen. Daarbij verdienen ze wel de best denkbare ondersteuning.

Daarom ontzorgt WKPA bij het opstellen, vormgeven en verspreiden van brieven, e-mails, factsheets, rapporten en andere lobbymiddelen. We managen reacties en follow-upacties voor organisaties.

Organisatieadvies, werving en selectie

Het vakgebied van public affairs ontwikkelt zich snel. De tijd van de lobbyist die aan de bar van Nieuwspoort hangt is voorbij. Organisaties eisen planning, voortgang en resultaat. Bij het opzetten van een goede public affairs-functie binnen je organisatie komt meer kijken dan je denkt.

WKPA beschikt over een breed netwerk aan public affairs-professionals die je organisatie (tijdelijk) van dienst kunnen zijn. Indien gewenst kunnen wij het gehele proces van het werven en selecteren van je public affairs-adviseur(s) begeleiden. Ook kan WKPA adviseren over de fysieke inbedding van public affairs binnen je organisatie.