Stakeholder engagement

In een dichtbevolkt land als Nederland botsen belangen bijna per definitie. Vaak proberen partijen elkaar van het eigen gelijk te overtuigen – bijna altijd tevergeefs. WKPA helpt organisaties om door de voorgeschiedenis en onderlinge relaties heen te kijken.

Standpunten kun je beïnvloeden, belangen echter niet. WKPA maakt het onderscheid en laat organisaties zo overeenkomstige belangen ontdekken.

stakeholder-engagement