Voor succesvolle belangenbehartiging is het essentieel om in een vroeg stadium van de beleidsvorming contact te hebben met de verantwoordelijke ambtenaren. Onze ervaring als public affairs-adviesbureau is dat het voor onze, met name kleine, opdrachtgevers vaak lastig is te achterhalen bij wie ze moeten zijn en hoe ze met hem of haar in contact kunnen komen. Namen en contactgegevens zijn bij een ministerie moeilijk te krijgen.

Eind vorig jaar werd op een discussiemiddag in de Rode Hoed door toenmalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester beweerd dat er een staatsalmanak bestaat met daarin de contactgegevens van ambtenaren op ministeries en lagere rijksoverheden. Voor dit naslagwerk van de SDU moet echter veel geld betaald worden. Deze informatie is daarom enkel bereikbaar voor grote organisaties en consultancy-kantoren met geld.

De informatie zou echter openbaar moeten zijn en daarom hebben we zelf geprobeerd achter de gegevens te komen. Dit is ons niet gelukt. Als je via https://www.officielebekendmakingen.nl in de gratis almanak zoekt, zijn heel veel gegevens onvindbaar. Bij het ministerie van EZ bijvoorbeeld zijn zelfs de DG en SG niet te vinden. We concluderen dat de staatsalmanak van de SDU meer gegevens bevat dan de gratis versie. We nemen aan dat de SDU deze gegevens bij het ministerie opvraagt.

Om bovenstaande redenen hebben we op 16 januari een wob-verzoek ingediend om de namen en contactgegevens alsnog te krijgen. Hierop heeft het ministerie van BZK aangegeven dat de door ons opgevraagde informatie reeds openbare informatie is (maar wij kunnen het niet vinden!) en dat we om concrete documenten moeten vragen. Daarom hebben we een nieuw wob-verzoek ingediend. Dit keer gericht op de correspondentie tussen de SDU en het ministerie over de Staatsalmanak. Op die manier komen we achter de door ons gezochte informatie.

Dit wob-verzoek hebben we op 20 maart ingediend. Door miscommunicatie is deze pas op 11 mei in behandeling genomen.

Onze collega Joram Schollaardt schreef naar aanleiding van onze eerste poging het volgende blog.

Voor BKB Campaign Watch schreven Myrthe Kusse en Joram Schollaardt het volgende artikel over ons wob-verzoek.

Wallaart & Kusse Public AffairsWallaart & Kusse Public Affairs