Door: Pieter Veldhuizen

Stijn Smeulders is werkzaam bij de gemeente Valkenswaard als manager Ruimtelijk Beleid. Daarnaast is hij al bijna twee perioden Statenlid voor de PvdA in Noord-Brabant, waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. Wat zijn Stijns ervaringen met de provinciale lobby?

“Gek genoeg zie ik tegenwoordig minder professionele lobbyisten dan vroeger”, zo begint Smeulders. “Dat verbaast mij toch wel. Het is hier natuurlijk geen Den Haag of Brussel qua lobbycircuit, maar echte lobbyisten zie ik zelden. Terwijl wij als PvdA daar zeker open voor staan, en met ons vele andere partijen. Als er een voorstel op de agenda van PS staat wil ik nog wel eens een position paper opgestuurd krijgen. Maar echt relatiemanagement vindt amper meer plaats. Dat is zonde, want er zijn genoeg mogelijkheden in Brabant. Daarbij zou ik mij als bijvoorbeeld milieu- of natuurorganisatie niet alleen richten op partijen ter linkerzijde maar juist breder het gesprek aangaan. Andersom geldt dat ook voor bedrijven. ”

Hij geeft aan dat hij, vaker dan door lobbyisten, wordt benaderd door belanghebbende burgers, bijvoorbeeld omwonenden van veehouderijen of bij de aanleg van wegen. “Maar dan ben je meer bezig als volksvertegenwoordiger, wat natuurlijk je belangrijkste taak is. Dergelijke signalen zijn altijd welkom!”

Smeulders benadrukt dat het belangrijk is te beseffen dat PS in Noord-Brabant minder politiek opereert dan de landelijke of zelfs lokale politiek: “Er is op dit moment niet veel te halen bij de Staten. De huidige coalitie, waar wij deel van uit maken, werkt uitstekend samen en het College heeft gewoon veel draagvlak in PS.” Toch ziet hij veel kansen voor lobbyisten. “Statenleden zijn over het algemeen zeer benaderbaar, je hebt zo iemand aan de lijn. Voor de buitenwereld blijft samenwerken met de ambtelijke organisatie daarentegen wel een uitdaging. Als PS willen wij in ieder geval dat de buitenwereld meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van beleid en besluitvorming, dat staat ook in het coalitieakkoord.”

Als de verkiezingen in aantocht zijn weten organisaties de politieke partijen in Noord-Brabant wél te vinden. Smeulders is blij met alle input die de PvdA kreeg in voorbereiding op het verkiezingsprogramma. Daar ziet hij ook een stijging. “Besef wel dat de tijd die wij hebben als volksvertegenwoordiger beperkt is. Focus je niet alleen op de fractievoorzitter, maar ook de mensen daaromheen.”

Een mooi lobbyvoorbeeld vindt Smeulders de Ruit om Eindhoven, een groot infrastructureel project dat uiteindelijk geen doorgang vond. “Daar hebben milieuorganisaties, bewoners, gemeenten, wijkraden en politici echt de handen ineen geslagen. Er was veel maatschappelijke weerstand waardoor het draagvlak voor de Ruit snel achteruit holde. Je kan dus echt wat bereiken als je wil: “De provinciale lobby is voor veel mensen een onontgonnen gebied, maar er is veel meer uit te halen dan nu gebeurt!”