Ook Zeeland heeft als vijfde provincie een coalitieakkoord gesloten. Hoewel veel provincies dus stappen maken, lijkt het in de provincie Zuid-Holland steeds trager te gaan. In deze provincie is het ‘motorblok’ FvD, VVD en CDA naarstig op zoek naar een vierde partij, maar deze lijken ze niet te vinden nu ook ChristenUnie & SGP zich heeft teruggetrokken.

Groningen: De meest noordelijke provincie heeft als eerste haar coalitieakkoord rond. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 sloten hier het nieuwe coalitieakkoord: ‘Verbinden, Versterken, Vernieuwen’. Dit akkoord is hier in te zien.

De titel slaat op alle beleidsterreinen van de provincie, van gaswinning tot aan landbouw of de energietransitie. Volgens het college is het ‘een sociaal, groen en progressief akkoord, waar alle partijen aan hebben meegeschreven’.

Ook de gedeputeerden zijn bekend gemaakt. Dit zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66). Wat opvalt in het akkoord is dat de gas-portefeuille wordt verdeeld over meerdere gedeputeerden. De taakverdeling per gedeputeerde is hier te zien.

Drenthe: Ook in Drenthe is witte rook bij het provinciehuis te zien, want het coalitieakkoord met de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie is bereikt. Dat akkoord is hier in te zien. Ook de gedeputeerden werden bekend gemaakt: Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). Zie hier de portefeuilleverdeling.

Friesland: In Friesland werken CDA, PvdA, VVD en FNP (de Friese Nationale Partij) samen aan een akkoord. Zij hebben hiervoor in de afgelopen weken al 85 brieven aan input ontvangen, voornamelijk van organisaties en gemeenten.

Flevoland: De twee informateurs Bas Jan van Bochove en Willibrord van Beek hebben Flevoland geadviseerd om op de oude voet verder te gaan, zonder Forum voor Democratie, maar met toevoeging van GroenLinks. Dit betekent dus een coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA, samen met GroenLinks. De eerste poging, een college met Forum voor Democratie, VVD, CDA, ChristenUnie en de PvdA, was al vrij snel gestrand.

Informateurs Van Bochove en Van Beek hebben de afgelopen maanden geprobeerd een coalitie te smeden met FvD. Omdat een meerderheidscoalitie de voorkeur heeft, zijn verschillende partijen gevraagd deel te nemen. PvdA en GroenLinks wilden niet meedoen aan de gesprekken, zolang FvD één van de partijen is in de toekomstige coalitie.

Overijssel: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP zijn begonnen met de onderhandelingen om tot een coalitieakkoord te komen en willen op 19 juni het nieuwe college installeren. Dit is in lijn met het advies van informateur Bart Krol. Hij kreeg van de overige (rechtse) partijen veel kritiek op dit akkoord, omdat er ‘geen recht zou zijn gedaan aan de uitslag’ en ‘geen enkele partij in deze coalitie heeft een zetel gewonnen’.

Gelderland: Na Drenthe en Groningen heeft nu ook Gelderland een coalitieakkoord bereikt. Het akkoord is ondertekend door VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, en ChristenUnie. De SGP doet toch niet mee, maar krijgt een soort ‘gedoogsteun’. De partij wilde bij ‘voor haar ideologische kwesties’ een eigen afweging kunnen blijven maken. Het akkoord is hier in te zien. Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden. Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Peter Kerris (PvdA), Jan van der Meer (GroenLinks) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie).

Utrecht: In Utrecht heeft de coalitie GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie een akkoord gesloten. Thema’s zoals een duurzame en energiezuinige provincie, betere luchtkwaliteit, versnelling van de woningbouw, een gezonde economie en meer natuur staan hierin centraal. Het akkoord is hier in te zien. De gedeputeerden zijn ook bekend: Huib van Essen (GroenLinks), Hanke Bruins-Slot (CDA), Robert Strijk (D66), Rob van Muilekom (PvdA) en Arne Schaddelee (CU). De portefeuilleverdeling is hier in te zien.

Noord-Brabant: Ook in Brabant is het akkoord nog niet rond en zijn de VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA nog steeds druk in gesprek met elkaar. Hoewel er nog geen definitief akkoord is, heeft GroenLinks al bekend gemaakt dat Rik Grashoff de Gedeputeerde voor GroenLinks zal zijn. Grashoff heeft ervaring als wethouder in Rotterdam en Delft, als landelijk partijvoorzitter en als Kamerlid. Grafhoff wil vanuit Delft gaan besturen in Brabant en ontving hierop flinke kritiek van de PVV en FvD in Brabant. Deze willen dit daarom gaan ‘boycotten’.

Noord-Holland: De inhoudelijke onderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA zijn gestart. De formateur ontving 80 brieven van maatschappelijke organisaties. Ook vinden er in mei en juni met verschillende organisaties bijeenkomsten plaats. Hierin zal worden gesproken over standpunten en vernieuwende oplossingen. De brieven worden wel bij de besprekingen betrokken.

Zuid-Holland: In de provincie Zuid-Holland lijkt er nog geen schot in de zaak te zitten. Het ‘motorblok’ FvD, VVD en CDA is op zoek naar een vierde partij, maar deze lijken ze niet te vinden nu ook ChristenUnie & SGP zich heeft teruggetrokken. De verwachtingen over deze samenwerking waren op voorhand al niet hoog, omdat de CU-SGP al eerder aangaf alleen te willen praten vanuit een ‘gezamenlijk vertrekpunt’ en dus niet op basis van het ontwerpakkoord dat FvD, VVD en CDA eerder vaststelden. Ook was er vanuit de achterban van ChristenUnie veel kritiek op een mogelijke samenwerking met FvD. Na Pinksteren hoopt de formateur Hans Wiegel meer informatie te hebben.

Zeeland: Zeeland is de vijfde provincie waar een coalitieakkoord is bereikt. Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA gaan de komende vier jaar de provincie Zeeland besturen. Alle vier de partijen leveren één gedeputeerde; Jo-Annes de Bat (CDA) verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Economie, energietransitie, Dick van der Velde (VVD) verantwoordelijk voor marinierskazerne, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Toerisme en Recreatie, Anita Pijpelink (PvdA) verantwoordelijk voor Water, Cultuur en de nieuwe portefeuille Natuur en Natuurbeleving en tot slot Harry van der Maas (SGP) die de komende vier jaar over vervoer en onderwijs gaat. Het akkoord is hier in te zien.

Limburg: In Limburg is nog geen volledige duidelijkheid over de nieuwe coalitie. Waarschijnlijk wordt dit een minderheidscoalitie met het CDA en de VVD, die gezamenlijk het coalitieakkoord aan het schrijven zijn. Hoewel FvD naar alle waarschijnlijkheid niet betrokken is bij (het schrijven van) het coalitieakkoord, kunnen zij mogelijk wel een gedeputeerde leveren.