Door Myrthe Kusse en Tino Wallaart 

‘Een betere wereld door eerlijke lobby’, zo luidt onze missie voor 2021. En de jaren die volgen.

De wereld van public affairs lijkt een omgeving die zich slecht leent voor wereldverbeteraars: ondoorzichtig, old boys network, insiders die outsiders buiten de deur houden, gevestigde belangen die zichzelf veiligstellen, manipulatie van feiten en cijfers, het tegengaan van vooruitgang – dat zijn associaties die mensen meestal hebben met het werk van lobbyisten.

Wij opereren echter op een radicaal andere manier. We breken met ons werk de wereld van public affairs open. Iedereen moet een even grote kans krijgen om zijn of haar belang te behartigen. Niet alleen de kapitaalkrachtige, gevestigde partijen. Daarnaast moet iedereen het ook daadwerkelijk gaan doen. Zoals professor Alberto Alemanno het mooi verwoordde op een symposium van WKPA: “We moeten ons niet druk maken over het feit dat een kleine groep veel macht heeft, maar over het feit dat een grote groep geen invloed heeft.” Of probeert te hebben.

Ons bedrijf en onze initiatieven komen volgens ons op een uitgelezen moment. De manier waarop macht verdeeld is en uitgeoefend wordt, is namelijk fundamenteel aan het veranderen. Onder invloed van sociale media komt ‘new power’ op: verbindend, inclusief (outsiders in), niet-hiërarchisch, open source, technologie gedreven, uitdagend, vooruitstrevend, op samenwerking gericht en maatschappelijk relevant. Nieuwe macht zal de wereld van politiek en bestuur ingrijpend veranderen – en daarom ook de wereld van public affairs.

Wij willen graag deze veranderingen mede-vormgeven. Wij willen geen macht, maar invloed. In die uitspraak zit heel veel. Allereerst geloven we niet dat het daadwerkelijk bezetten van zogenaamde machtsposities de manier is om leverage te krijgen en verandering te brengen. Door invloed daadwerkelijk in te zetten, kan die vooruitgang wel komen – ongeacht de poppetjes op het pluche. Invloed zien we daarnaast als iets dat we vanuit de haarvaten van de samenleving naar boven trekken. Daadwerkelijke informatie, die tot stand komt door echt te luisteren naar ‘het gezoem’ in de samenleving, heeft de kracht om verandering teweeg te brengen – in plaats van door een handjevol professionele belangenbehartigers bereide standpunten.

Van nature hebben wij een fascinatie voor het publiek debat. We geloven dat het publiek debat het werkterrein is waarbinnen invloed tot stand komt. Duurzaam succes in de beleidsarena is slechts mogelijk met een duurzaam goede positie in het publiek debat. Veel mensen zijn in paniek over de ontwikkelingen in het publiek debat. Fact-free politics, fake news, populisme en het open riool van de sociale media lijken hoogtij te vieren. Wij geloven dat het publiek debat ook kansen biedt. Met een goed begrip van de dynamiek van maatschappelijke issues kunnen organisaties succesvol door deze woelige baren heen manoeuvreren.  

De wereld heeft namelijk een onstilbare honger naar informatie. Mogelijkheden om informatie te vinden en te delen zijn bijna onbegrensd. In zo’n wereld kom je niet weg met een gesloten, manipulatieve en stiekeme lobby. Dit betekent ook dat de public affairs wereld zich meer moet richten op het algemeen belang en minder op het particulier belang. Organisaties die puur voor het eigenbelang gaan en daarbij aantoonbaar het algemeen belang schaden, worden uiteindelijk vermalen in het debat.

WKPA wil organisatie helpen om (opr)echte informatie te vergaren, in het publiek debat te brengen en daarmee invloed te verkrijgen. We hebben zin in 2021.