WKPA te gast bij een relatieve onbekende bestuurslaag

Er gaat toch een wereld voor je open – dat was de voornaamste conclusie maandag na het bezoek van WKPA aan de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat een aantal provincies op een aardige zak geld zit wisten wij inmiddels wel, maar de grandeur temidden waarvan zo’n Statenvergadering dan plaats vindt – poh! En er viel nog wel het één en ander op.

De bus zet ons af voor het Provinciehuis te Haarlem, maar onze afspraak blijkt verderop in Paviljoen Welgelegen aan te vangen. Van een hypermodern ambtenarenkantoor naar een 18e eeuws Versailles-achtig optrekje verscholen tussen welhaast koninklijke parken vijfhonderd meter. Het kan verkeren. In een formidabele rondleiding door dito rondleidster wordt in rap tempo de bonte historie van het pand uit de doeken gedaan: van de bouw door de Amerikaanse bankier en kunstverzamelaar Henry Hope tot het verblijf van ons ‘Konijn’ Lodewijk Napoleon en Willem I’s moeke Wilhelmina van Pruisen. Bijna alles even fraai, al moet er hier en daar geslikt worden bij de moderne toevoegingen van de kunstenaar Michel van Overbeeke (gewaagd, Michel).

Rond 9.55 uur moet Commissaris van de Koning Johan Remkes zich een weg door de gasten wurmen om de Statenvergadering op tijd te doen aanvangen. De zoete walm van het bestuurspluche beweegt letterlijk met ‘m mee – prima luchtje. Remkes opent de vergadering in stijl, door “in het bijzonder de gasten van Wallaart & Kusse Public Affairs welkom te heten” en vervolgens aan te kondigen dat “met ingang van vandaag” het Provinciaal bestuur eenvoudiger te volgen zal zijn via een nieuwe interface. Dat horen we graag.

De vergadering die volgt loopt helaas niet over van politieke briljantie: Zita Pels (GroenLinks) lijkt de toon nog te zetten met een sterke inhoudelijke bijdrage over het verschil tussen de begroting en jaarrekening 2017, maar daarna glijdt de vergadering in rap af naar het voornamelijk voordragen van ambtelijke stukken. Na een uur verlaten we de klassieke vleugel van het pand voor een nabespreking met de Provinciale Statenleden Rosan Kocken (GroenLinks, oppositie) en Sandra Doevendans (PvdA, coalitie) die prijsgeven dat het coalitieakkoord (VVD, D66, CDA en PvdA) zo ontzettend dichtgetimmerd is, dat de oppositie er weinig plezier meer aan beleeft. De linkse inborst van beide dames blijkt overigens geen garantie voor saamhorigheid.

Kocken heeft wel een paar mooie lobbytips: ze geeft aan dat ze het altijd zonde vindt als burgers na inspraak denken dat ze iets bereikt hebben. Dan ben je er volgens haar nog lang niet: zonder follow-up is de kans groot dat de aandacht voor je punt als een nachtkaars uitgaat. Bovendien is het verstandig in te spreken als het onderwerp van je bijdrage ook op de agenda staat. Een e-mail sturen kan ook, maar naar alle Statenleden is dan weer niet zo handig. Statenleden voelen zich dan niet snel aangesproken. Houd rekening met iemands achtergrond. En misschien een inkoppertje: bij de coalitie heb je meer kans dat je iets voor elkaar krijgt, zij hebben immers een meerderheid.

We lunchen precies tussen Welgelegen en het Provinciehuis bij Restaurant Parck met het Statenlid Marieke van Duijn (PvdA), die gelukkig een positiever beeld van de werkzaamheden deelt. Vervolgens keren we terug naar Welgelegen (de ambtenarij heeft het Provinciehuis volgeboekt) voor een gesprek met Chris de Veer, strategisch adviseur van VVD-gedeputeerde Elisabeth Post (mobiliteit), en Petra Duivenvoorde, public affairs adviseur van de provincie Noord-Holland. Ook hier wordt de (letterlijke) kloof tussen ambtenarij en bestuurders genoemd. De Veer vindt Noord-Holland wat dat betreft behoorlijk formeel. Al verschilt het wel een beetje per Gedeputeerde. We sluiten de dag af met een mooie toelichting op één van de provinciale beleidsterreinen: smart mobility. Al met al een leerzame dag.

De provincie Noord-Holland verwelkomt iedere Statenvergadering een groep ‘Gasten van de Staten’. Zie voor meer informatie deze pagina.