Op 3 mei vond de elfde editie van de Jonge Ambtenarendag plaats op de Nyenrode Business universiteit in Breukelen. Onder het thema #Hack Yourself werden jonge ambtenaren op alle niveaus van Nederlandse overheidsinstellingen uitgedaagd hun kennis te delen, inspiratie op te doen en hun netwerk te verbreden. In de schaduw van kasteel Nyenrode was de groene campus het toneel van trainingen en workshops over een breed scala van relevante onderwerpen, zoals cybersecurity, zelfinzicht en virtual reality. In collegezaal C hadden ambtenaren de mogelijkheid kennis te maken met een berucht en omstreden aspect van beleid: lobbyen.

Onder de bezielende leiding van collega’s Mette en Joram werden veertig jonge ambtenaren meegenomen in de wereld van het lobbyen. Het gebrek aan ervaring met lobbyen werd voor de ambtenaren al ingeleid door de titel van de training: Help! Ik word belobbyd! Deze insteek werd bevestigd tijdens de introductie rondjes, waar men gevraagd werd hun associatie met lobbyen te noemen. “Alcohol- en tabakslobby en achterkamertjespolitiek!” klonk het meerstemmig door de zaal.

De term lobby is echter niet alleen toepasselijk op moreel omstreden industrieën. In een korte uiteenzetting van onze definities van public affairs en lobbyen werd duidelijk dat belangenbehartiging in het algemeen een grote rol speelt voor beleidsvorming op alle bestuurlijke niveaus. Voor de jonge ambtenaren begon het kwartje te vallen dat ook zij tijdens de dagelijkse werkzaamheden vaak in aanraking kwamen met lobbyisten, en dat de lobbysticker niet alleen gereserveerd is voor alcohol en tabak.

Waar het eerste uur gefocust werd op de vraag hoe om te gaan met lobbyisten, stond het tweede uur in het teken van de eigen rol als lobbyist. Alle deelnemers hadden voor de training een mail ontvangen met de vraag deel te nemen aan de lobbystijlentest op onze website. De resultaten werden tijdens de training getoond en op enthousiaste wijze besproken. De lobbystijlentest geeft vier lobbystijlen weer en laat na een aantal vragen zien welke lobbystijl de deelnemer heeft. De deelnemers in de zaal leerden zo hun eigen krachten binnen het lobbyveld kennen, maar maakten vooral ook kennis met de valkuilen van alle lobbystijlen.

Om de opgedane kennis aan de praktijk te meten kregen de deelnemers een groepsopdracht, waarin een lobbystrategie moest worden opgesteld. De omstreden Milieuzone van Amsterdam was de casus. Nadat de belanghebbenden in deze kwestie waren bepaald en de verschillende afdelingen binnen de gemeente waren verdeeld, mochten de ambtenaren hun creativiteit de vrije loop laten. In de plenaire behandeling ontstond een frivole discussie en veranderde collegezaal C tijdelijk in een Amsterdamse raadszaal.

Na een rede over populisme van Joris Luyendijk in de grote tent werd de dag afgesloten met een borrel in de tuin van het grote kasteel. Onder het genot van een biertje en een bitterbal keken wij terug op een zeer geslaagde training. Veertig jonge ambtenaren hadden de mysterieuze mist rondom het lobbyen weggeblazen en ingeruild voor licht, kennis en een positieve houding, waardoor wij, moe maar voldaan, konden terugkeren naar IJburg.

Neem voor meer informatie over deze training contact met ons op via info@wkpa.nl