Door Bob van Eenennaam

Janelle Bade is statenlid in de provincie Zuid-Holland voor D66. Zij heeft aan de wieg gestaan van het coalitieakkoord, omdat zij het genoegen had namens D66 mee te mogen onderhandelen. Het actief meedoen en meebeslissen in onze maatschappij vindt Janelle belangrijk maar vooral ook leuk. Janelle: “Jezelf blijven met ruimte voor een lach en spontaniteit is wie ik ben en wat ik wil laten zien. Juist in de soms zo traditionele omgeving van politiek en bestuur.” Ter voorbereiding op ons boekje ‘Provinciale Praatjes’, spraken wij van WKPA met dit ambitieuze statenlid over de provinciale staten en over de eventuele kansen voor lobbyisten. 

De provincie is vergeleken met de andere overheidslagen een plek waar men zich meer bezig houdt met langere (in plaats van korte) termijn projecten, aldus Janelle. Kerntaken zoals bereikbaarheid, mobiliteit, water (kwaliteit), grondzaken, landbouw en groen zijn bij uitstek projecten met een lange adem. “Voor veel lobbyisten lijkt het lange termijn karakter van de provincie iets minder interessant, omdat lobbyisten ook vaak uit zijn op quick wins”, stelt Janelle. Toch valt er voor lobbyisten wat te winnen op provinciaal niveau. Janelle: “Ik merk dat je als provinciaal statenlid beperkte tijd hebt om je te verdiepen in complexe vraagstukken. Als iemand je dan wilt helpen, door bijvoorbeeld relevante informatie aan te leveren, is die persoon zeker welkom.” Informatievoorziening wordt dan ook op prijs gesteld door provinciale statenleden. Daarbij merkt Janelle wel op: “vertel van te voren wie je vertegenwoordigt en voer bij binnenkomst niet direct druk uit op statenleden. Zulk type gedrag is vervelend en wordt al snel uitgesloten.”

Lobbyisten moeten zich dus bewust zijn van het takenpakket van statenleden. Statenleden houden zich voornamelijk bezig met complexe en meer lange termijn projecten. Kennis en kunde zijn daarbij altijd welkom, mits deze op een correcte manier worden aangeleverd. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de grote overlap tussen provinciale en gemeentelijke projecten. Janelle: “Je ziet dat veel taken van de provincies in principe ook door de gemeenten worden uitgevoerd maar dan op ander (meer uitvoerings) niveau. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een eigen bestemmingsplan dat veel raakvlakken kent met de ruimtelijke ordeningstaak van de provincie.” Je zult als lobbyist kennis moeten vergaren over deze processen wil je een toegevoegde waarde zijn voor een statenlid.

Het interview met Janelle Bade heeft ons nogmaals doen beseffen dat de Engelse filosoof Francis Bacon (1597) gelijk had. Het maakt niet uit op welk niveau je lobbyt, voor elke lobbyist geldt het gezegde: “Kennis is macht.”