In Nederland is er te weinig aandacht voor de macht van de gemeenschap. Daar willen Job van den Assem en Sandra Ball met het Lowlander Project verandering in brengen. Zij willen Nederland aan het organizen krijgen.‘Door mensen met elkaar samen te laten komen en samen aan verandering te laten werken, kunnen ze echt iets bereiken’. En door organisaties te leren over bewegingsopbouw, macht en leiderschap willen Job en Sandra bijdragen aan sociale verandering in Nederland. 

De vijf stappen van organizing 

Job: Organizing kent vijf stappen. De eerste stap is zorgen dat je een goed verhaal hebt en dit verhaal uitdraagt. Zodra je mensen hebt geënthousiasmeerd met jouw verhaal, wil je een relatie met hen opbouwen. Het is belangrijk dat zij de leider in zichzelf gaan ontdekken. De derde stap is een structuur opzetten waarbij al die verschillende leiders afhankelijk van elkaar een goede campagne opbouwen. Vervolgens ga je nadenken over welke strategie je wil voeren. Als vijfde en laatste stap zeggen wij dat je een cultuur moet hebben van ‘vieren’: vier wie je bent en vier de successen die je hebt behaald. Dat geeft de energie om door te gaan. Je hebt namelijk tijd nodig om te bouwen aan verandering.  

Sandra: Organizing gaat ook over wederkerigheid en accountability. Niet iedereen wil meedoen, en dat is niet erg. Alleen zodra je mee doet, dan doe je ook wel echt mee en draag je actief bij aan het project. Daarnaast gaat organizing tegen het traditionele idee van macht in. Traditioneel gezien denken mensen dat de overheid de macht heeft, en dat zij maar burgers zijn en geen macht hebben. Organizing gaat er vanuit dat iedereen macht heeft. Als je die macht samen vormgeeft, dan ben je een partij voor de overheid of grote bedrijven en ben je in staat om de macht te veranderen, en daarom ook beleid te veranderen. Organizing neemt de tijd om te ontdekken, wat is de macht die wij hebben, en hoe gebruiken we die. 

Vreedzaam macht verschuiven 

Job: Bij organizing start je niet met het bedenken van je doel, maar bedenk je eerst: wie zijn mijn mensen? Daarna onderzoek je welke middelen deze mensen hebben. Als je dat weet, kan je gaan nadenken over het doelwit – wie moeten er iets veranderen – en welke belangen hebben zij. Hoe kunnen we onze middelen aanwenden om die belangen onder druk te zetten? Macht verschuiven is dus vooral een dans tussen belangen en middelen. 

Sandra: Organizing denkt heel erg in termen van macht, kracht of invloed. Je kan die drie termen door elkaar gebruiken. Mensen zijn vaak negatief over macht, maar sommige mensen hebben dingen die andere mensen niet hebben. Dat is macht. Je kan op een vreedzame manier die macht verschuiven. 

Effectiever dan alleen lobbyen in Den Haag

Job: Organizing is een didactiek, het is een stappenplan waarbij je nadenkt van start to finish. In dat stappenplan zit zo veel verankerd: wie is je tegenstander en je doelwit? Wie zijn je bondgenoten? Echt het strategische werk dat veel organisaties ook doen. Tegelijkertijd is het ook het nadenken over de structuur die je nodig hebt om een campagne te winnen. Wat wij vaak zeggen is dat goede campagnes drie elementen hebben: je doel komt dichterbij, je organisatie wordt sterker en je bouwt aan individueel leiderschap. Juist de combinatie van deze drie elementen is super sterk, dat maakt organizing een verrijking voor organisaties. 

Sandra: Organizing is een geweldige methode voor mensen die in grassroots bewegingen actief zijn, bij allerlei activiteiten waar mensen niet betaald worden. 

Sandra: Is organizing ook iets voor grotere NGO’s? Ik denk van wel. De meeste NGO’s waren vroeger grassroots bewegingen, maar hebben nu een grote afstand tot hun achterban. Op de lange termijn houden ze dat niet langer vol. Mensen willen verbinding met organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat organising een andere manier is om je werk te organiseren zodat je weer die oude connecties kan opbouwen met de mensen voor wie je het werk doet. Daarmee ben je effectiever dan alleen in Den Haag de lobby doen. 

Tip voor mensen die onmacht ervaren?

Sandra: Doe het samen! En ontwikkel storytelling. Storytelling is de basis van organizing. Dat je een goed persoonlijk verhaal hebt over waarom iets belangrijk is, waarom je het niet alleen kan veranderen en waarom het nu moet. 

Job: Het belangrijkste is om goed samen te werken. Iedereen heeft ergens middelen tot zijn beschikking om het verschil te kunnen maken.

Sandra: Het klinkt simpel, maar dat is het niet. Het is vaak een kwestie van volhouden en daarom leiden wij organizers op. Dat zijn mensen die anderen helpen, ondersteunen, relaties opbouwen en strategieën helpen maken. 

Enthousiast geworden door het verhaal van Job en Sandra? Wil jij samen bouwen aan verandering? Op 17 september begint de tweede opleiding ‘Leiderschap en Bewegingsopbouw’. Lees hier meer!