25 juni 2021, Sharon van Geldere

Sinds februari ondersteunt Stichting Lobby Lokaal de bewonersvereniging Kortvoort Vooruit uit Kortvoort in Amsterdam Zuidoost met het opbouwen van hun community volgens de organizing leer.

In april heeft Lobby Lokaal rond de 30 bewoners van Kortvoort uitgebreid gesproken over hun leven, hun buurt, hun wensen en hun klachten. Veel inspirerende verhalen werden er verteld, maar wat hen uiteindelijk allemaal verbond was de ergernis over het afval in de buurt. Ongedierte, volle containers, grofvuil op elke hoek, ‘vuiltoeristen’ en ‘drive-trough eters’ kenmerken dit probleem. 

Deze ergernissen leidden ertoe dat de bewoners in actie kwamen en zich gingen organiseren. Zo brengt Mama Agartha Frimpong elke donderdagochtend een groep Ghanese dames bijeen om zwerfvuil in de buurt te prikken. 

Een volgende stap was het benaderen van de gemeentepolitiek. Voor veel bewoners is dat wel een stap. Het wantrouwen in de instanties (‘ze doen er toch niks mee’) is groot. Toch hebben de bewoners de stap gezet. Op 18 mei sprak Roxana Bouterse namens Kortvoort Vooruit in bij de commissievergadering wonen en bouwen van de Amsterdamse gemeenteraad. Bouterse kreeg diverse vragen en bemoedigende opmerkingen van Raadsleden. En voormalig wethouder Ivens beloofde eerder langs te komen om met eigen ogen te zien hoe het in Kortvoort gaat. Zo ontwikkelen de mensen van Kortvoort Vooruit zich langzamerhand tot echte burgerlobbyisten die de gemeente Amsterdam oproepen wat te doen aan het afval in hun buurt.

Kortvoort is onderdeel van het project Boost Your Power waarin Lobby Lokaal onderzoekt hoe we door middel van beleidsbeïnvloeding het democratisch vertrouwen van burgers kunnen vergroten.