28 april 2022

‘Ja natuurlijk, daar zitten we middenin!’ Wessel Deelstra, lobbyist schuift naar het puntje van zijn stoel als het het onderwerp verdozing van het landschap ter sprake komt. ‘Zeker rond de grote steden hebben we distributiecentra keihard nodig. Het laatste stukje naar de winkel kunnen we dan met elektrische wagens of bakfietsen duurzaam vervoeren’.

Wessel, tot een jaar geleden werkzaam bij Wallaart & Kusse, zit goed in zijn rol als lobbyist voor Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dat is de Nederlandse ondernemersorganisatie voor bedrijven in de sector logistiek en transport. Wessel was regionaal belangenbehartiger, bij gemeenten en provincies in de Randstad. Maar sinds kort is hij overgestapt naar de landelijke lobby. 

‘Als lobbyist wil je altijd aan tafel zitten. Je wil kunnen meepraten,’ zegt Wessel. ‘In de regio gaat dat makkelijker dan op landelijk niveau. Bij gemeenten word je vaak aan tafel gevraagd. Bij de landelijke politiek moet je je plek aan tafel zelf claimen.’ 

Het toppunt van invloed op lokaal niveau is deelname aan zogenaamde gemeentelijke adviescommissies, zoals de Commissie Bevoorrading Amsterdam. ‘Daar komen alle logistiek/transport plannen en voorstellen van het college van B&W eerst langs voor advies. Als je daar in zit, heb je overal een vinger in de pap. Wij initiëren deze commissies en zitten er vaak in. Zeker in de vier grote steden is dat het streven’. 

Toch is dit geen garantie voor succes. Neem bijvoorbeeld de distributiecentra voor stadslogistiek rond een stad als Amsterdam. Al jaren vaste prik in verkiezingsprogramma’s van diverse partijen, maar nog nooit echt verzilverd. Wessel heeft er wel een verklaring voor. ‘Vaak sluit de gemeentelijke organisatie niet aan bij dit soort nieuwe ambities,’ legt hij uit. ‘In Rotterdam  was er wel succes, duurzame stadslogistiek werd daar al relatief vroeg in een ambtelijk cluster belegd. Daar plukken we nu de vruchten van. Deze afdeling en TLN weten elkaar te vinden, maar intern weet de gemeente deze logistieke tak nu ook te bereiken. Belangrijk, want zo sluit het beleid beter op elkaar aan.  

TLN is actief rond alle belangrijke verkiezingen: van Europees parlement tot Tweede Kamer en van gemeenteraad tot provinciale staten. Wessels belangrijkste advies: begin op tijd. ‘Al een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden we een manifest met vier duidelijke hoofdpunten. Vanaf dat moment zijn we in alle gemeenten bij alle partijen aandacht gaan vragen voor die vier punten. Zo zorg je dat je belang herkenbaar wordt’. Voor TLN zijn de voorbereidingen voor de Statenverkiezingen van volgend jaar daarom al in volle gang. 

Een goed middel om politici te bereiken is het werkbezoek, zo is de ervaring van Wessel. ‘Je kan stapels papier rondsturen, maar niets treft politici zo in het hart als met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat bij een transportonderneming.’ Zeker in campagnetijd zijn politici vaak bereid langs te komen. 

Daarom probeert Wessel de ongeveer 5000 bij TLN aangesloten bedrijven goed te betrekken bij zijn werk. Het is een bont gezelschap van grote transportbedrijven tot Kleine Transport Ondernemers met één vrachtwagen, van fietskoeriers tot Rijdende Melkontvangst. ‘We hebben heel veel drieletter-afkortingen bij TLN, haha,’ zegt Wessel. ‘Zoveel leden, zoveel meningen. Wat ze wel bindt is dat ze behoefte hebben aan zekerheid en duidelijkheid waar het met het overheidsbeleid heen gaat. Dat is dan ook de inzet van al onze gesprekken in de lobby.’

 

👀 Eye openers van Wessel

✅ Kom een jaar voor de verkiezingen met een duidelijk manifest met vier kernpunten

✅ Probeer in een gemeentelijke adviescommissie te komen – En als die er niet is: probeer hem op te starten.

✅ Als er groot draagvlak is voor een plan, stel dan zeker dat de ambtelijke organisatie erop georganiseerd is

✅In de lobby gaat er niets boven een werkbezoek