Bianca Pander is partner bij het Amsterdamse Campagnebureau BKB. Opgegroeid in Friesland en later werkend en wonend in Groningen weet ze als geen ander wat er speelt in deze provincies. Sterker nog: als algemeen directeur van het festival ‘Welcome to The Village’ en betrokken bij diverse andere culturele projecten is ze nog steeds kind aan huis in het Noorden.

Informeel contact is ontzettend belangrijk, geeft Bianca aan: “uit het niets iemand benaderen kan soms lastig zijn, daarom is een eerste ingang wel wenselijk. Een lokaal netwerk helpt daarbij. Maar over het algemeen staan ambtenaren zeker open voor nieuwe ideeën. Maar als je iets rechtstreeks via een Gedeputeerde kan spelen is dat natuurlijk wel makkelijker.”

Bianca benadrukt dat een goede voorbereiding noodzakelijk is. Te beginnen met een netwerkanalyse: “Daardoor kwam ik er achter dat ik bijvoorbeeld via wethouders die ik kende makkelijker bij een gedeputeerde terecht kon.”

Zijn er ook verschillen tussen Friesland en Groningen? “Het scheelt natuurlijk dat ik zelf Fries ben. Dat maakt het iets makkelijker. Als ik een ambtenaar bel en in het Fries begin te praten, sta je natuurlijk al met 1-0 voor ten opzichte van niemand die niet die taal spreekt. Verder is Friesland wel iets kleinschaliger. In Groningen speelt er momenteel ook zo veel rondom de gaswinning dat je moet beseffen dat dit ook impact heeft op andere beleidsterreinen. Toon daarvoor begrip en geduld,” aldus Bianca.

“Echt veel lobbyisten lopen er niet rond in Friesland en Groningen heb ik het idee. Als je in deze provincies begint, houd dan rekening met regionale issues. Lees lokale media om te weten wat er speelt. Weet ook dat veel lokale organisaties soms niet de tijd en energie hebben om een serieus lobbytraject op te pakken. Daar ligt wel een kans voor bureaus en professionals.”

Genoeg tips om vol goede moed eens af te reizen naar Friesland en Groningen!