Drenthe, Flevoland, Gelderland, Friesland, Limburg, Groningen, Noord Brabant, Noord Holland, Overijssel, Zeeland en Utrecht. Allen hebben ze een ding met elkaar gemeen, de akkoorden zijn gepresenteerd en de namen van de nieuwe gedeputeerden en de bijbehorende portefeuilles zijn bekend. Alleen in Zuid Holland liep het spaak, het lukte informateur Hans Wiegel niet om FvD in het pluche te krijgen. Op dit moment is formateur Jon Hermans-Vloedbeld aangesteld om van de VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA en het CDA een coalitie te vormen. 

Groningen: De meest noordelijke provincie heeft als eerste haar coalitieakkoord rond. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 sloten hier het nieuwe coalitieakkoord: ‘Verbinden, Versterken, Vernieuwen’. Dit akkoord is hier in te zien. De titel slaat op alle beleidsterreinen van de provincie, van gaswinning tot aan landbouw of de energietransitie. Volgens het college is het ‘een sociaal, groen en progressief akkoord, waar alle partijen aan hebben meegeschreven’.

De gedeputeerden zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66). Wat opvalt in het akkoord is dat de gas-portefeuille wordt verdeeld over meerdere gedeputeerden. De taakverdeling per gedeputeerde is hier te zien.

Drenthe: Hier is de coalitie gevormd met de PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Het akkoord kreeg als naam Drenthe, mooi voor elkaar. Dat akkoord is hier in te zien. Ook de gedeputeerden zijn bekend: Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). Zie hier de portefeuilleverdeling.

Friesland: Hier hebben CDA, PvdA, VVD en FNP (de Friese Nationale Partij) samen aan een akkoord gewerkt. Het akkoord heeft de titel gekregen Vernieuwen in vertrouwen, geluk op 1. Dat akkoord is hier in te zien. De gedeputeerden zijn Sander de Rouwe (CDA), Sietske Poepjes (CDA), Johannes Kramer (FNP), Avine Fokkens-Kelder (VVD) en Douwe Hoogland (PvdA). Zie hier de portefeuilleverdeling.

Gelderland: Een Gelders coalitieakkoord, Samen voor Gelderland. Het akkoord is ondertekend door VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, en ChristenUnie. De SGP doet toch niet mee, maar krijgt een soort ‘gedoogsteun’. De partij wilde bij ‘voor haar ideologische kwesties’ een eigen afweging kunnen blijven maken. Het akkoord is hier in te zien. Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden. Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Peter Kerris (PvdA), Jan van der Meer (GroenLinks) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie). Zie hier de portefeuilleverdeling.

Utrecht: In Utrecht heeft de coalitie GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie een akkoord gesloten, met als titel Nieuwe energie voor Utrecht. Thema’s zoals een duurzame en energiezuinige provincie, betere luchtkwaliteit, versnelling van de woningbouw, een gezonde economie en meer natuur staan hierin centraal. Het akkoord is hier in te zien. De gedeputeerden zijn ook bekend: Huib van Essen (GroenLinks), Hanke Bruins-Slot (CDA), Robert Strijk (D66), Rob van Muilekom (PvdA) en Arne Schaddelee (CU). De portefeuilleverdeling is hier in te zien.

Zeeland: Een coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA gaan de komende vier jaar de provincie Zeeland besturen. Alle vier de partijen leveren één gedeputeerde; Jo-Annes de Bat (CDA) verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Economie, energietransitie, Dick van der Velde (VVD) verantwoordelijk voor marinierskazerne, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Toerisme en Recreatie, Anita Pijpelink (PvdA) verantwoordelijk voor Water, Cultuur en de nieuwe portefeuille Natuur en Natuurbeleving en tot slot Harry van der Maas (SGP) die de komende vier jaar over vervoer en onderwijs gaat. Het akkoord is hier in te zien.

Limburg: CDA, FvD, PVV, VVD, Lokaal-Limburg en 50PLUS vormen samen een extraparlementair college. Samen hebben zij een akkoord geschreven dat heet Vernieuwend verbinden. Het coalitieakkoord is hier te lezen. Ook hier zijn de namen van de gedeputeerden bekend: Joost van den Akker (VVD), Carla Brugman-Rustenburg (GL), Ruud Burlet (FvD), Andy Dritty (Lokaal Limburg), Robert Housmans (PVV), Ger Koopmans (CDA) en Hubert Mackus (CDA). De portefeuilleverdeling lees je hier.

Noord-Holland: Hier hebben de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA de handen ineen geslagen om samen een coalitie te vormen, en dat is gelukt. Het akkoord heeft de naam gekregen Duurzaam Doorpakken! en is hier in te zien. De gedeputeerden zijn Zita Pels (GroenLinks), Edward Stigter (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Esther Rommel (VVD), Jack van der Hoek (D66) en Adnan Tekin (PvdA). De portefeuilleverdeling is hier te vinden.

Noord-Brabant: Hier pakken de VVD, CDA, D66, GL en PvdA de handschoen op en hebben ze samen een coalitie gevormd. Het akkoord heeft de titel gekregen ‘kiezen voor kwaliteit’ voor de Brabanders van nu en de toekomst. Deze is hier in te lezen. Het nieuwe college bestaat uit de gedeputeerden: Christophe van der Maat (VVD), Marianne van der Sloot (CDA), Anne-Marie Spierings (D66), Rik Grashoff (GroenLinks), Erik van Merrienboer (PvdA), Martijn van Gruijthuijsen (VVD) en Renze Bergsma (CDA). De portefeuilleverdeling is hier te vinden.

Overijssel: Hier vormt het CDA samen met de VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP een coalitie. De titel van het akkoord is Samen bouwen aan Overijssel. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, Droogte en Wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel. Deze is hier in te lezen. De gedeputeerden zijn Eddy van Hijum (CDA), Bert Boerman (CU), Monique van Haaf (VVD), Tijs de Bree (PvdA), Gert Harm ten Bolscher (SGP) en Roy de Witte (CDA).

Flevoland: Hier wordt de coalitie gevormd door de VVD, GL, CDA, PvdA, CU en D66. Het akkoord heeft de naam gekregen Ruimte voor de toekomst. Deze is hier in te lezen. De gedeputeerden zijn onderhand ook bekend: Jan de Reus (VVD), Cora Smelik (GroenLinks), Jan-Nico Appelman (CDA), Harold Hofstra (ChristenUnie), Jop Fackeldey (PvdA) en Michiel Rijsberman (D66). De portefeuilleverdeling is hier te vinden.

Op één provincie na hebben we alle coalitieakkoorden kunnen inlezen, in Zuid Holland draait het formatieproces op volle toeren. Zodra hier meer over bekend is zullen we met een update komen.

Wil jij de wondere wereld van de provincies beter begrijpen, dan is ons boek wat voor jou in ‘Provinciale Praatjes‘ duiken wij in de wereld van deze bijzondere bestuurslaag.

Marc en Marijke Stichting De Noordzee