Wallaart & Kusse ondertekende de brief van Open State Foundation aan het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin zij oproepen tot een brede implementatie van de herziene Europese richtlijn inzake open data en overheidsinformatie (PSI-richtlijn).

“Als organisaties die een transparante en open overheid najagen volgen we deze richtlijn, en de implementatie ervan, nauwgezet. De implementatie van deze richtlijn biedt een kans om in Nederland en Europees een verbeterslag te realiseren in beschikbaarheid en gebruik van data voor maatschappelijke en economische doeleinden. Ook zien we mogelijkheden voor hogere standaarden in kwaliteit van Nederlandse open data, die we waar mogelijk zo hoogwaardig mogelijk conform het bekende 5-sterren Open Data Model moeten aanbieden. Veel hiervan is afhankelijk is van een ambitieuze implementatie. Daarom deelden wij drie aandachtspunten voor implementatie, en bieden we ons aan om bijdragen te leveren aan de manier van implementeren.”

Lees hier de hele brief.