Geïnspireerd door de campagne ‘Stem op een Vrouw’, ging Nederland tijdens de provinciale verkiezingen naar de stembus met het idee de scheve verhoudingen in het mannenbolwerk recht te trekken. Inmiddels zijn in alle provincies de akkoorden gesloten en kunnen we een conclusie trekken. Daar waar wij aan onze democratische plicht hebben voldaan, laten politieke partijen het afweten. In Drenthe, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Friesland en Flevoland is gekozen voor 45 mannen tegenover 12 vrouwen. In Groningen daarentegen zien we dat de verhouding gelijkgetrokken is, de nieuwe gedeputeerde staten bestaat uit 3 vrouwen en 3 mannen. Zuid-Holland is de enige provincie met een omgekeerde verhouding: 4 vrouwen tegenover 2 mannen.

Diversiteit is zo veel meer dan de kleur van iemands stropdas. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd, huidskleur, geslacht en beperking – en de minder zichtbare dingen als iemands culturele en sociale achtergrond. Ruimte geven aan al deze verschillen is niet alleen een morele plicht, het is ook nodig om vooruitgang te boeken in de samenleving. Dit bewustzijn lijkt nog niet te zijn geland bij de voordragers van de nieuwe Gedeputeerde Staten.

Diversiteit is een gegeven. Het is daarom van belang dat politieke partijen een directe link leggen tussen diversiteit en de eigen ambities. De dominante ‘witte mannen cultuur’ is helaas nog de norm. Aan talent zal het niet liggen, helaas wordt het talent niet in elke provincie goed benut.

Utrecht: Vijf partijen (GL, D66, CDA, PvdA en CU) vormen samen een progressieve duurzame coalitie (2019-2023). Van de 5 gedeputeerden zijn maar liefst 4 man en 1 vrouw. In de vorige periode (2015-2019) zaten er 3 mannen en 2 vrouwen op de pluche.

Gelderland: Vijf partijen (VVD, CDA, PvdA, GL, CU) vormen samen een coalitie (2019-2023). Van de 6 gedeputeerden die naar voren zijn geschoven, zijn 5 man en 1 vrouw. Leuk weetje: 3 van de 5 mannen heet Peter. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) lag de man-vrouwverdeling op 3 mannen en 3 vrouwen.

Drenthe: Vijf partijen (PvdA, VVD, GL, CDA en CU) vormen samen een coalitie (2019-2023). Alle 5 gedeputeerden die naar voren zijn geschoven, zijn mannen. Dit is voor de provincie Drenthe overigens niet nieuw: tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college ook al uit 4 mannelijke gedeputeerden.

Groningen: Zes partijen (GL, PvdA, CU, VVD, CDA en D66) vormen samen een coalitie (2019-2023). Er zijn 6 gedeputeerden naar voeren geschoven waarvan 3 man zijn en 3 vrouw. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 3 mannen en 2 vrouwen.

Overijssel: Vijf partijen (CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP) vormen samen een coalitie (2019-2023), waarbij er 6 gedeputeerden naar voren zijn geschoven. Waarvan 5 man zijn en 1 vrouw. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 2 mannen en 3 vrouwen.

Noord Holland: Vier partijen (GL, VVD, D66 en PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023). Er zijn 6 gedeputeerde naar voren geschoven waarvan 4 mannen en 2 vrouwen. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 5 mannen en 1 vrouw.

Zeeland: Vier partijen (CDA, VVD, SGP en de PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023), Er zijn 4 gedeputeerde naar voren zijn geschoven bestaande uit 3 mannen en 1 vrouw. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 3 mannen en 1 vrouw.

Noord Brabant: Vijf partijen (VVD, CDA, D66, GL en PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023), 7 gedeputeerden zijn naar voren geschoven. Waarvan 5 mannen en 2 vrouwen. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 5 mannen en 1 vrouw.

Limburg: Zes partijen (CDA, FvD, PVV, VVD, Lokaal-Limburg en 50PLUS) vormen samen een extraparlementair college (2019-2023), er zijn 7 gedeputeerden naar voren geschoven. Waarvan 6 mannen en 1 vrouw. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 7 mannelijke gedeputeerde.

Friesland: Vier partijen (CDA, PvdA, VVD en FNP) vormen samen een coalitie (2019-2023) waarbij er 5 gedeputeerde naar voren zijn geschoven. Waarvan 3 mannen en 2 vrouwen. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 4 mannen en 1 vrouw.

Flevoland:Zes partijen (VVD, GL, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66) vormen samen een coalitie (2019-2023) waarbij 6 gedeputeerde naar voren zijn geschoven. Waarvan 5 mannen en 1 vrouw. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 4 mannen.

Zuid-Holland:Vijf partijen (VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA) vormen samen een coalitie (2019-2023) waarbij 6 gedeputeerde naar voren zijn geschoven. Waarvan 2 mannen en 4 vrouwen. Tijdens de vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 3 mannen en 2 vrouwen.