Ivo Thonon is oud-Statenlid voor de provincie Utrecht. Voor D66 was hij woordvoerder op de gebieden wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuurhistorie en milieu. Ivo ziet lobby als een verrijking voor de Provinciale Staten: “Lobbyisten ondersteunen Statenleden en helpen hen bij het kritisch volgen van Gedeputeerde Staten. Zij leveren relevante informatie aan die Statenleden goed kunnen gebruiken bij hun werk”.

De provincie houdt zich bezig met grote projecten, zoals de aanleg van provinciale wegen of de ruimtelijke inpassing van windparken. Dit zijn vaak immense projecten waarbij grote partijen betrokken zijn.  Complexe materie, waarbij Statenleden kennis en informatie goed kunnen gebruiken. Lobbyisten zijn daarom meer dan welkom. Ivo: “Vooral professionele lobbyclubs zijn actief bij de provincie, zoals Natuurmonumenten of de ANWB. Zij worden over het algemeen als nuttig en toegankelijk ervaren. Ik heb persoonlijk nog nooit negatieve reacties gehoord van Statenleden over lobbyisten.”

Provinciale Staten houden zich voornamelijk bezig met langetermijnprojecten, waarbij veel kennis en kunde wordt gevraagd. “Een hot topic de komende tijd zal de energietransitie zijn”, stelt Ivo. Dit speelt zowel bij gemeenten als provincies. Hier liggen volgens Ivo kansen voor organisaties, maar ook voor burgerinitiatieven. “Statenleden staan zeker open voor burgerinitiatieven. Zoek op internet hun gegevens op en benader ze! Over het algemeen worden zulke contacten met burgers als zeer positief ervaren: het geeft de Statenleden vaak extra input die ze niet van de Gedeputeerde krijgen.”

Statenleden treden graag in contact en stellen goede initiatieven op prijs. “Zorg dat je met nieuwe informatie komt die een Statenlid nog niet van de ambtenaren en de Gedeputeerde gekregen heeft. Probeer daarnaast medestanders te vinden voor je initiatief, zodat je meer gewicht in de schaal kunt leggen. Trek bijvoorbeeld samen op met een energiemaatschappij of een natuurorganisatie.”