Op 18 maart 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Eens in de vier jaar wordt namelijk de vertegenwoordiging van je eigen provincie gekozen, ook wel de Provinciale Staten genoemd. De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3, en maximaal 9 gedeputeerden.

Nu weten de meeste mensen in Nederland wel dat de voornaamste taak van de Provinciale Staten het controleren van het dagelijks bestuur omvat, maar daar blijft het dan ook bij. Uit de opkomstcijfers blijkt dat de interesse voor de Provinciale Staten in de loop der jaren sterk is afgenomen. Om je interesse voor de Provinciale Staten aan te wakkeren geven wij je alvast een aantal weetjes mee over de provinciale politiek.

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Van 1813 tot 1850 de Provinciale Staten bestonden uit vertegenwoordigingen van drie standen: de ridderschap, de steden en de landelijke stand;
  • De Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen;
  • Vanaf 2019 ook de leden van het Kiescollege voor de Eerste kamer in het Caribisch gebied een stem hebben bij samenstelling van de Eerste kamer;
  • Bij de Provinciale Statenverkiezingen ook de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen worden gekozen;
  • Het aantal leden van de Provinciale Staten afhangt van het aantal inwoners van de provincie;
  • De provincie Zeeland het minst aantal zetels (39) heeft te verdelen binnen de Provinciale Staten;
  • De opkomst al jaren een dalend verloop kent;
  • Provincies onder andere beslissen over ruimtelijke ordening, milieubeheer, waterstaat, OV, economische en agrarische zaken;
  • De provincie Gelderland al jaren de rijkste provincie is en Zeeland al jaren de armste;
  • Provincies een controlerende rol vervullen bij gemeenten en waterschappen.

Mocht je nog meer te weten willen komen over de Provinciale Statenverkiezingen? Op vrijdag 16 november organiseren WKPA en VVPA de Provinciale Praatjes Training in Amsterdam. In een middag word je klaargestoomd voor jouw lobby bij de provincie. Wat maakt provincies zo uniek ten opzichte van gemeenten of het Rijk? Hoe werkt de provincie en hoe verschillen de twaalf provincies van elkaar? Tijdens de training leer je bovendien over de mogelijkheden om het provinciebeleid te beïnvloeden en krijg je de kans om meteen met deze kennis aan de slag te gaan!

Aanmelden kan nog steeds! Stuur een mailtje naar Bob van Eenennaam (vaneenennaam@wkpa.nl) of Pieter Veldhuizen (veldhuizen@wkpa.nl)