Een gesprek met organizingexpert Sandra Ball

Sandra Ball: ‘Ik kom uit de Verenigde Staten. Begin jaren ‘80 kreeg ik de kans om twee jaar in de Nederlandse vredesbeweging te werken, de tijd van de grote acties: 500.000 mensen op het Haagse Malieveld tegen de plaatsing van kernwapens. Ik werd verliefd en ik bleef. Twee jaar werd een kleine 40 jaar! In Nederland deed ik buurtwerk, was ik schooldirecteur en ben ik ook nog tien jaar leidinggevende geweest bij Milieudefensie. Sinds twee jaar heb ik een eigen bedrijf. Zo kan ik Nederland aan het organizing krijgen!’ 

Wat is organizing precies?

‘Organizing is heel bekend in de VS. Wij doen daar niet aan polderen en een sociaal vangnet ontbreekt. Mensen moeten voor zichzelf opkomen tegen de macht van de overheid of van bedrijven. Dat doen ze niet alleen, maar in groepen. Dat is organizing. Organisaties bieden steun waar dat nodig is. Deze mensen heten ‘organizers’.

‘Niet meer vóór mensen, maar mét mensen successen boeken. 

Een officiële definitie luidt: “Leiderschap dat mensen in staat stelt middelen waarover zij beschikken om te zetten in de macht die zij nodig hebben om verandering te realiseren”. Bij organizing spreek je meestal over het werken met ‘gewone mensen’. Bijvoorbeeld het werk van de Stichting Lobby Lokaal. Organizing biedt lokale groepen handvatten, zodat zij: nieuwe mensen binden, de talenten van mensen inzetten, een structuur opbouwen die duurzaam is waardoor een groep groeit en met campagnes successen boeken. 

Maar ook voor (grotere) maatschappelijke organisaties is organizing zeer geschikt. Het biedt kansen om de band met hun achterban te vernieuwen. Je leden of donateurs zijn niet meer primair geldschieters die je werk mogelijk maken. Niet meer vóór mensen, maar mét mensen successen boeken.’

Wat vind jij zo mooi aan organizing?

‘Over de hele wereld zijn er inspirerende voorbeelden van organizing. Dat geeft hoop en kracht. Maar vaak in Nederland als mensen praten over bewegingsopbouw, dan wijzen ze naar de 500.000 mensen op het Malieveld. Wat mensen vergeten is dat er jaren werk aan vooraf ging. Werk in stilte om mensen samen te brengen, te trainen en om samen acties voor te bereiden. Dat ‘handwerk’ vind ik prachtig. Ik investeer graag mijn tijd en energie in mensen en help ze ontdekken dat ze meer macht hebben dan dat zij denken.’

Je kunt zelf – met anderen – een bijdrage leveren aan een betere samenleving en een gezonde democratie.

Waarom is organizing zo’n interessante en goede manier om een beweging op te bouwen?

‘Met organizing geef je levenslessen door. Je hoeft dingen niet te ondergaan. Je kunt zelf – met anderen – een bijdrage leveren aan een betere samenleving en een gezonde democratie.

Bovendien, sociale veranderingen bereiken gaat niet snel. Veel problemen zijn groot en wij willen ze het liefst bij de wortel aanpakken. Dus je moet volhouden. Organizing is niet alleen op het doel gericht, maar ook op de relatie. Daardoor kunnen mensen langer volhouden.’

Is organizing ook iets voor lobbyisten?

‘Ik ben enthousiast over jullie idee van de eerlijke lobby. Dat is een lobby door mensen en niet voor mensen. Om dat echt goed te doen, heb je organizing nodig! Ik durf te wedden dat je dan als lobbyist meer succes hebt.’

Als je nu, tijdens de coronacrisis, wilt beginnen met organizing, wat kan je dan het beste doen? 

‘Zoek inspirerende webinars over organizing. Vorige week volgde ik een webinar met drie generaties organizers binnen de zwarte gemeenschap in de VS. Wat leerden ze van elkaar? Wat waren hun successen en waarom duurt hun strijd zo lang? Hun doorzettingsvermogen geeft hoop in moeilijke tijden. 

Verder moeten we elkaar steunen. Fundamenteel voor organizing is het bouwen van een ‘community’. Nu investeren in de mensen waarmee je samenwerkt, is een investering voor straks. Praat over hoe het gaat, geef ruimte voor verdriet, boosheid en zorgen. 

En tot slot is het belangrijk om je strategie opnieuw tegen het licht te houden. Bespreek met elkaar wat de coronacrisis op de lange termijn betekent voor jouw strijd. Dit is een tijd van kansen en van dreigingen. Bespreek dat met elkaar. Misschien moet je jouw doelen aanpassen en jouw eisen aanscherpen. Nu heb je hier met elkaar de ruimte voor.’ 

Wil je meer weten over organizing en Sandra Ball? Kijk dan eens op haar website (www.m-powering.nl) en lees haar artikel over organizing.