De issue-monitor

In ‘de issue-monitor’ volgt Wallaart & Kusse een tijdlang een issue dat veel aandacht krijgt in het publieke debat. We analyseren het issue, welke stakeholders betrokken zijn, wat de herkomst van het issue is en welke fasen het issue doorgaat in het publieke debat. Kortom, door middel van issuemanagement proberen we grip te krijgen op het issue.

Wallaart & Kusse wil hiermee laten zien dat een debat nooit uit het niets komt en wil burgers en organisaties inspireren ook aan de slag te gaan met issue-management. Want, als je het eenmaal in de vingers hebt, is de kans groot dat je issues aan kunt zien komen. En hoe vroeger je erbij bent, des te groter de kans dat je organisatie effectief gebruik maken kan van de dynamiek van het publiek debat. Hoe? Daar kom je achter met deze issue-monitor!

Het issue: vaccinaties

We trappen deze issue-monitor af met een issue dat voor niemand onopgemerkt gebleven kan zijn: vaccinaties.

De issue-monitor

Een issue in het kort

Issues zijn maatschappelijke kwesties waarover uiteenlopende opvattingen bestaan. Deze kwesties worden gevoerd door groeperingen met tegenstrijdige belangen. Zij verschillen van mening en strijden om de overhand in het publieke debat.

In welke fase?

Een onderdeel van het analyseren van het issues is beoordelen in welke fase het issue zich bevindt. Een issue kent een gefaseerd verloop, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. In de academische fase wordt vaak nog rationeel over het issue gesproken. Hoe meer aandacht een issue krijgt, hoe emotioneler de discussie wordt. Wij onderscheiden zes issue-fases: klik op de fasen voor een toelichting.

Wetenschappelijke fase
Agenderende fase
Aandachtsfase
Aandachtspiek
Institutionalisering
Nieuw evenwicht
Wetenschappelijke fase
De oorsprong is vaak een incident of een aantal gebeurtenissen.
Agenderende fase
In de tweede fase (de agenderende fase) gaan belanghebbenden posities innemen over het issue.
Aandachtsfase
Omdat steeds meer stellingen betrokken worden, komt het issue in de aandachtsfase. Dit is een periode van hoog oplopend maatschappelijk debat. Het issue is vrijwel dagelijks in de media, de gemoederen lopen vaak hoog op.
Aandachtspiek
Politici zijn dan vaak al actief rond het issue. Gaan zij het in de Tweede Kamer (of de gemeenteraad) bespreken, dan is het issue in de aandachtspiek beland. Vaak ontstaat er in deze fase een nieuwe consensus, doordat een van de partijen in het issue de overhand krijgt.
Institutionalisering
De nieuwe consensus moet omgezet worden in nieuw beleid.
Nieuw evenwicht
Uiteindelijk belandt het issue in een soort eindfase, het zogenaamde nieuwe evenwicht. Maar dat is niet voor eeuwig – nieuwe incidenten of reeksen van gebeurtenissen kunnen het issue weer tot leven wekken. En dan begint de cyclus weer van voren af aan.
issuefases

Zoals je kunt zien, bevindt het issue vaccinaties zich momenteel in de aandachtsfase.

Nog een voorbeeld van het gefaseerde verloop van een issue? In het Groninger gasdebat zijn de verschillende fases ook goed te onderscheiden.

Groninger gasdebat | Wallaart & Kusse Public Affairs

Tijdslijn publieke debat

Maart 2014
Oktober 2016
November 2016
Augustus 2018
Maart 2014

"Niet-ingeënte kinderen weigeren"

Kinderopvangorganisaties moeten bewust niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. Daarvoor pleit voorzitter Jellesma van oudervereniging Boink na een baby die mazelen kreeg in Den Haag.

Oktober 2016

'Je moet nu maar geloven dat die ziektes erg zijn'

Het consultatiebureau ziet steeds meer ouders met twijfels over kindervaccinaties. De voorlichting is hier onvoldoende op afgestemd, stelt het RIVM. Tijd voor een nieuwe aanpak: een bijspijkercursus en extra tijd voor een goed gesprek.

November 2016

Twee miljoen voor meer uitleg over vaccinaties

Het RIVM neemt maatregelen om ongeruste ouders beter voor te lichten over vaccinaties. Zo gaat het rijksinstituut verpleegkundigen en artsen bijscholen en wordt er twee miljoen euro uitgetrokken voor langere gesprekken met ouders.

Augustus 2018

Reportage: Kabinet wil maatregelen tegen dalend aantal vaccinaties

Het is onder jonge ouders misschien wel het meest besproken onderwerp: de vaccinatie van je kinderen. Lange tijd was het vanzelfsprekend, maar onder invloed van berichten op internet sloeg bij sommige ouders de twijfel toe.

Issues & jouw organisatie

Benieuwd naar de invloed van issues op jouw organisatie? Beantwoord zes vragen, ontdek het type issue waarmee je te maken hebt en krijg passend advies. Doe de gratis test!

Boekje Issues

Meer weten over issues? Meld je hier gratis aan voor het boekje ‘Issues’ en de nieuwsbrief van Wallaart & Kusse.

    Wil je graag een fysiek exemplaar van het boekje ‘Issues’? Die is hieronder te bestellen voor 10,- inclusief verzending. Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging.    Totaal: € -